Skip to main content

SPOK

GK408

Slideshow

Slideshow

SPOK
SPOK

Slideshow

SPOK - GK408
SPOK - GK408
ข้อมูลสินค้า

SPOK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1998
อ้างอิง
GK408
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SPOK
SPOK