Skip to main content

MENTHOL

GK410

Slideshow

Slideshow

MENTHOL
MENTHOL

Slideshow

MENTHOL - GK410
MENTHOL - GK410
ข้อมูลสินค้า

MENTHOL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1998
อ้างอิง
GK410

Slideshow

MENTHOL
MENTHOL