Skip to main content

DIBUJOS

GK420

Slideshow

Slideshow

DIBUJOS
DIBUJOS

Slideshow

DIBUJOS - GK420
DIBUJOS - GK420
ข้อมูลสินค้า

DIBUJOS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2000
อ้างอิง
GK420
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

DIBUJOS
DIBUJOS