Skip to main content

GOLDEN DAYS

GK721

GOLDEN DAYS - GK721
ข้อมูลสินค้า

GOLDEN DAYS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1997
อ้างอิง
GK721
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top