LES AVENTURES DE TINTIN

GM165

LES AVENTURES DE TINTIN
LES AVENTURES DE TINTIN
LES AVENTURES DE TINTIN
LES AVENTURES DE TINTIN

ข้อมูลสินค้า

LES AVENTURES DE TINTIN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2004
อ้างอิง
GM165
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LES AVENTURES DE TINTIN
LES AVENTURES DE TINTIN