AMOUR TOTAL

GN196

AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL - GN196
AMOUR TOTAL - GN196
AMOUR TOTAL - GN196
AMOUR TOTAL - GN196
ข้อมูลสินค้า

AMOUR TOTAL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2001
อ้างอิง
GN196
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL
AMOUR TOTAL