MEXICAN MASK

GN235

ข้อมูลสินค้า

MEXICAN MASK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GN235
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

MEXICAN MASK
MEXICAN MASK