Skip to main content

BACK IN TIME

GN262

Slideshow

Slideshow

BACK IN TIME
BACK IN TIME
BACK IN TIME

Slideshow

BACK IN TIME - GN262
BACK IN TIME - GN262
BACK IN TIME - GN262
ข้อมูลสินค้า

BACK IN TIME

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2019
อ้างอิง
GN262
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BACK IN TIME
BACK IN TIME
BACK IN TIME