Skip to main content

SILKY WAY

GN263

Slideshow

Slideshow

SILKY WAY
SILKY WAY

Slideshow

SILKY WAY - GN263
SILKY WAY - GN263
ข้อมูลสินค้า

SILKY WAY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2019
อ้างอิง
GN263

Slideshow

SILKY WAY
SILKY WAY