ASTILBE

GP140

ASTILBE
ASTILBE
ASTILBE - GP140
ASTILBE - GP140
ข้อมูลสินค้า

ASTILBE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GP140
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ASTILBE
ASTILBE