Skip to main content

PINK FUZZ

GP142

Slideshow

Slideshow

PINK FUZZ
PINK FUZZ

Slideshow

PINK FUZZ - GP142
PINK FUZZ - GP142
ข้อมูลสินค้า

PINK FUZZ

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2014
อ้างอิง
GP142
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

PINK FUZZ
PINK FUZZ