STRAWBERRY MARGARITA

GR161

STRAWBERRY MARGARITA
STRAWBERRY MARGARITA
STRAWBERRY MARGARITA - GR161
STRAWBERRY MARGARITA - GR161
ข้อมูลสินค้า

STRAWBERRY MARGARITA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GR161
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

STRAWBERRY MARGARITA
STRAWBERRY MARGARITA