COLOR THE SKY

GS124

COLOR THE SKY
COLOR THE SKY
COLOR THE SKY
COLOR THE SKY

ข้อมูลสินค้า

COLOR THE SKY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2004
อ้างอิง
GS124
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

COLOR THE SKY
COLOR THE SKY