Skip to main content

CARTOLINA

GS147

CARTOLINA
CARTOLINA - GS147
ข้อมูลสินค้า

CARTOLINA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2016
อ้างอิง
GS147
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

CARTOLINA