Skip to main content

SVEGLIA

GT105

Slideshow

Slideshow

SVEGLIA
SVEGLIA

Slideshow

SVEGLIA - GT105
SVEGLIA - GT105
ข้อมูลสินค้า

SVEGLIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GT105
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SVEGLIA
SVEGLIA