Skip to main content

PEARLAZING

GW411

Slideshow

Slideshow

PEARLAZING
PEARLAZING

Slideshow

PEARLAZING - GW411
PEARLAZING - GW411
  ข้อมูลสินค้า

  PEARLAZING

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  34.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  39.20 mm
  ความหนาตัวเรือน
  8.75 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Originals
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Gent
  ปี
  2020
  อ้างอิง
  GW411
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  PEARLAZING
  PEARLAZING