POMPADOUR

GX106

POMPADOUR
POMPADOUR
POMPADOUR
POMPADOUR - GX106
POMPADOUR - GX106
POMPADOUR - GX106
ข้อมูลสินค้า

POMPADOUR

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1988
อ้างอิง
GX106
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

POMPADOUR
POMPADOUR
POMPADOUR