ORIGINAL JELLY FISH

GZ010

ORIGINAL JELLY FISH - GZ010

ข้อมูลสินค้า

ORIGINAL JELLY FISH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
ไม่เจาะจง
วัสดุของสายนาฬิกา
ไม่เจาะจง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1983
อ้างอิง
GZ010
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้