VOIR

GZ109

VOIR - GZ109

นาฬิกาทั้งสามเรือน Le Temps (GZ108), Voir (GZ109) และ Perspective (GZ106) ที่ Jean-Michel Folonออกแบบให้กับ Swatchแสดงถึงความชัดเจนและเรียบง่าย ซึ่งเป็นการออกแบบที่ได้รับความนิยมของเขาเองอยู่แล้ว สายนาฬิกาพลาสติกสีน้ำเงินดึงความสนใจของคนมองให้ไปหยุดอยู่ที่หน้าปัด ที่ทิวทัศน์สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง และบางครั้งสีแดง คล้ายว่าระบายด้วยสีไม้ ซึ่งเป็นการผสมผสานรูปร่างที่เป็นนามธรรมและรูปร่างที่เป็นรูปธรรมเข้าด้วยกัน หน้าปัดที่ไร้ตัวเลขเลือกใช้เข็มนาฬิกาสีแดงสด สีเหลืองจัด และสีน้ำเงินเข้มชี้บอกเวลา ผลงานทั้งสามชิ้นได้แสดงให้เห็นถึงความลงตัวของการวางรูปทรงต่างๆ และถือเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาสำรวจฝีมือการวาดภาพ ความมีชีวิตชีวา และความสร้างสรรค์ของศิลปินผู้นี้ในหัวข้อชีวิตของสังคมเมืองกรุง

ข้อมูลสินค้า

VOIR

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1987
อ้างอิง
GZ109
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้