EIGA-SHI

GZ141

EIGA-SHI - GZ141

ดวงตาของเลนส์กล้อง, ดวงตาของพระเจ้า, ควงตาของศิลปินเบื้องหลังเลนส์กล้อง ผลงานของ  Kurosawa ในชื่อ Eiga-Shi (GZ141) นำเสนอขอบเขตวิสัยอันยิ่งใหญ่ ซึ่งถูกมองลอดผ่านม่านตาสีเขียวอมฟ้าจากจุดกึ่งกลางของหน้าปัดนาฬิกา ประดับไปด้วยรังสีสีบรอนซ์และสีทองล้อมรอบคล้ายกับว่าเป็นขนตา บนพื้นหน้าปัดนาฬิกาสีขาวมีการวางเซ็ตวงกลมเล็กๆสีเขียวอมน้ำเงิน  บนสายนาฬิกาสีน้ำเงินและสีแดงที่แยกออกมาแต่ละข้าง มีการวางเส้นสีขาวเรียบๆในแนวตั้งจากตำแหน่งจุดเวลา 6 นาฬิกาและ 12 นาฬิกาเพื่อแบ่งพื้นที่สีบนสายนาฬิกาออกจากกัน งดงามและเรียบง่าย เจ้าพ่อแห่งวงการภาพยนตร์ได้นำเสนอนาฬิกาซึ่งบรรยายถึงความรู้สึกและเต็มไปด้วยความเร้นลับ

ข้อมูลสินค้า

EIGA-SHI

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1995
อ้างอิง
GZ141
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้