LOTS OF SWATCH

GZ177

LOTS OF SWATCH
LOTS OF SWATCH
LOTS OF SWATCH
LOTS OF SWATCH

สำหรับ Club Watch ประจำปี 2002 ในชื่อ Lots of Swatch นั้นเป็นการนำผลงานนาฬิการุ่นก่อนๆของ Swatch จำนวน 13 ผลงานมารวมเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคนิคศิลปะการปะต่อ ซึ่งการค้นหาที่มาของแต่ละภาพนี้ได้กลายเป็นการแก้ปริศนาที่ท้าทายแก่ผู้สะสม ที่สายนาฬิกาด้านล่างมีภาพนาฬิการุ่นต่างๆ อยู่ 6 ภาพ ส่วนด้านบน 5 ภาพและที่หน้าปัดอีก 2 ภาพ ไม่ว่าจะนิยามการออกแบบนี้ว่าเป็นผลงานศิลปะผ้าปะต่อ คอลลาจ หรือแคตตาล็อก Lots of Swatch ถือเป็นการนำเสนอคอลเลคชั่นในตัวเอง ราวกับนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนข้อมือของผู้สวมใส่ ซึ่งเหมาะจะเป็นของขวัญพิเศษสุดสำหรับเพื่อนรัก แฟนๆ หรือผู้สะสมนาฬิกาแฟชั่นและศิลปะที่โด่งดังที่สุดในโลกยี่ห้อนี้ 


ข้อมูลสินค้า

LOTS OF SWATCH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2002
อ้างอิง
GZ177
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LOTS OF SWATCH
LOTS OF SWATCH