HOLLY JOY

GZ189

ข้อมูลสินค้า

HOLLY JOY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2004
อ้างอิง
GZ189
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

HOLLY JOY
HOLLY JOY
HOLLY JOY
HOLLY JOY
HOLLY JOY