Skip to main content

CATCH MY HEART

GZ264

Slideshow

Slideshow

CATCH MY HEART
CATCH MY HEART

Slideshow

CATCH MY HEART - GZ264
CATCH MY HEART - GZ264
ข้อมูลสินค้า

CATCH MY HEART

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2012
อ้างอิง
GZ264

Slideshow

CATCH MY HEART
CATCH MY HEART