Skip to main content

MIND YOUR SWATCH

GZ276

MIND YOUR SWATCH
MIND YOUR SWATCH - GZ276
ข้อมูลสินค้า

MIND YOUR SWATCH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2012
อ้างอิง
GZ276
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

MIND YOUR SWATCH
Back to top