Skip to main content

SWATCHSTRIP

GZ293S

SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP - GZ293S
SWATCHSTRIP - GZ293S
SWATCHSTRIP - GZ293S
SWATCHSTRIP - GZ293S
ข้อมูลสินค้า

SWATCHSTRIP

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2014
อ้างอิง
GZ293S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP
SWATCHSTRIP
Back to top