Skip to main content

HEARTY LOVE

GZ314S

Slideshow

Slideshow

HEARTY LOVE
HEARTY LOVE
HEARTY LOVE

Slideshow

HEARTY LOVE - GZ314S
HEARTY LOVE - GZ314S
HEARTY LOVE - GZ314S
ข้อมูลสินค้า

HEARTY LOVE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2018
อ้างอิง
GZ314S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

HEARTY LOVE
HEARTY LOVE
HEARTY LOVE
Back to top