Skip to main content

HEARTY LOVE

GZ314S

Slideshow

Slideshow

HEARTY LOVE
HEARTY LOVE
HEARTY LOVE

Slideshow

HEARTY LOVE - GZ314S
HEARTY LOVE - GZ314S
HEARTY LOVE - GZ314S
ข้อมูลสินค้า

HEARTY LOVE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2018
อ้างอิง
GZ314S

Slideshow

HEARTY LOVE
HEARTY LOVE
HEARTY LOVE