Skip to main content

#IAMWONDERMOM

GZ338

Slideshow

Slideshow

#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM

Slideshow

#IAMWONDERMOM - GZ338
#IAMWONDERMOM - GZ338
#IAMWONDERMOM - GZ338
#IAMWONDERMOM - GZ338
#IAMWONDERMOM - GZ338
ข้อมูลสินค้า

#IAMWONDERMOM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2020
อ้างอิง
GZ338

Slideshow

#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM
#IAMWONDERMOM