SPARKLING LIFE

GZ902

ข้อมูลสินค้า

SPARKLING LIFE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, ลูมี่
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1998
อ้างอิง
GZ902
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SPARKLING LIFE
SPARKLING LIFE
SPARKLING LIFE