Skip to main content

COUPON

LK129

Slideshow

COUPON - LK129
ข้อมูลสินค้า

COUPON

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
1992
อ้างอิง
LK129
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้