RUBINIA

LK187

RUBINIA
RUBINIA
RUBINIA - LK187
RUBINIA - LK187
ข้อมูลสินค้า

RUBINIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2001
อ้างอิง
LK187
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

RUBINIA
RUBINIA