FRUIT COCKTAIL

LK253

ข้อมูลสินค้า

FRUIT COCKTAIL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2005
อ้างอิง
LK253
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

FRUIT COCKTAIL
FRUIT COCKTAIL