Skip to main content

TADELAKT

LK389

Slideshow

Slideshow

TADELAKT
TADELAKT

Slideshow

TADELAKT - LK389
TADELAKT - LK389
ข้อมูลสินค้า

TADELAKT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2019
อ้างอิง
LK389
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

TADELAKT
TADELAKT