BLUE HEALTH

LM117

ข้อมูลสินค้า

BLUE HEALTH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2000
อ้างอิง
LM117
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BLUE HEALTH
BLUE HEALTH