ME AND MY SHOES

LM134G

ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES - LM134G
ME AND MY SHOES - LM134G
ME AND MY SHOES - LM134G
ME AND MY SHOES - LM134G

ข้อมูลสินค้า

ME AND MY SHOES

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2008
อ้างอิง
LM134G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES
ME AND MY SHOES