Skip to main content

WIDE VIEW

LM136C

WIDE VIEW
WIDE VIEW
WIDE VIEW - LM136C
WIDE VIEW - LM136C
ข้อมูลสินค้า

WIDE VIEW

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2011
อ้างอิง
LM136C
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

WIDE VIEW
WIDE VIEW
Back to top