LITTLE COUPLE

LN131

LITTLE COUPLE
LITTLE COUPLE
LITTLE COUPLE - LN131
LITTLE COUPLE - LN131

ข้อมูลสินค้า

LITTLE COUPLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2000
อ้างอิง
LN131
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LITTLE COUPLE
LITTLE COUPLE