RED FRUIT JAM

LV107

RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM - LV107
RED FRUIT JAM - LV107
RED FRUIT JAM - LV107
RED FRUIT JAM - LV107
RED FRUIT JAM - LV107

ข้อมูลสินค้า

RED FRUIT JAM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2006
อ้างอิง
LV107
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM
RED FRUIT JAM