Skip to main content

SQUIROLINO

LW152

Slideshow

Slideshow

SQUIROLINO

Slideshow

SQUIROLINO - LW152
ข้อมูลสินค้า

SQUIROLINO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2016
อ้างอิง
LW152

Slideshow

SQUIROLINO