Skip to main content

HERZLICH

LW164

Slideshow

Slideshow

HERZLICH
HERZLICH

Slideshow

HERZLICH - LW164
HERZLICH - LW164
ข้อมูลสินค้า

HERZLICH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2019
อ้างอิง
LW164
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

HERZLICH
HERZLICH