Skip to main content

IN

PMK129

IN
IN
IN - PMK129
IN - PMK129
ข้อมูลสินค้า

IN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
2000
อ้างอิง
PMK129
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

IN
IN
Back to top