SILVER SALAMI

PMK131

SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI

ข้อมูลสินค้า

SILVER SALAMI

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
2000
อ้างอิง
PMK131
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI
SILVER SALAMI