Skip to main content

TOURNESOL

PMK153

TOURNESOL
TOURNESOL
TOURNESOL - PMK153
TOURNESOL - PMK153
ข้อมูลสินค้า

TOURNESOL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
2005
อ้างอิง
PMK153
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

TOURNESOL
TOURNESOL
Back to top