Skip to main content

ROMA 1960

PMZ101

ROMA 1960 - PMZ101
ข้อมูลสินค้า

ROMA 1960

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
1994
อ้างอิง
PMZ101
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top