DIGITOUR

PUJ100

ข้อมูลสินค้า

DIGITOUR

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก, มิวสิเคิล
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
1997
อ้างอิง
PUJ100
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

DIGITOUR
DIGITOUR