PATCHWORK

PWB150

ข้อมูลสินค้า

PATCHWORK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
1990
อ้างอิง
PWB150
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้