Skip to main content

FIGUEIRAS

SAB703E-F

Slideshow

FIGUEIRAS - SAB703E-F
ข้อมูลสินค้า

FIGUEIRAS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
36.70 mm
ความสูงตัวเรือน
42.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1990
อ้างอิง
SAB703E-F
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้