ST. PETER'S GATE

SAK106

ST. PETER'S GATE - SAK106
ข้อมูลสินค้า

ST. PETER'S GATE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.70 mm
ความสูงตัวเรือน
42.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1993
อ้างอิง
SAK106
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้