Skip to main content

TRESOR MAGIQUE

SAZ101

Slideshow

Slideshow

TRESOR MAGIQUE
TRESOR MAGIQUE
TRESOR MAGIQUE

Slideshow

TRESOR MAGIQUE - SAZ101
TRESOR MAGIQUE - SAZ101
TRESOR MAGIQUE - SAZ101

This watch is limited to 12999 pieces.

ข้อมูลสินค้า

TRESOR MAGIQUE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.70 mm
ความสูงตัวเรือน
42.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1993
อ้างอิง
SAZ101

Slideshow

TRESOR MAGIQUE
TRESOR MAGIQUE
TRESOR MAGIQUE