Skip to main content

INSPYRAL S

SCG103

Slideshow

INSPYRAL S - SCG103
ข้อมูลสินค้า

INSPYRAL S

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
1994
อ้างอิง
SCG103