Skip to main content

I.O.C.

SCZ101

Slideshow

Slideshow

I.O.C.
I.O.C.
I.O.C.

Slideshow

I.O.C. - SCZ101
I.O.C. - SCZ101
I.O.C. - SCZ101
ข้อมูลสินค้า

I.O.C.

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
37.40 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
10.70 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
1994
อ้างอิง
SCZ101

Slideshow

I.O.C.
I.O.C.
I.O.C.